Dåb

Ved dåben bliver vi optaget i den kristne menighed

Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os med sin kærlighed, ånd og tilgivelse. Barnedåb er en festdag for dåbsbarnet, familien og hele menigheden, som her får et nyt medlem. Ved dåben optages vi nemlig i den kristne menighed og bliver Guds barn.

Forældre og faddere

Når et lille barn skal døbes samles forældre og faddere rundt om døbefonten, hvor præsten forestår højtideligheden. Fadderne har til opgave at sørge for at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene falder fra.

Barne- eller voksendåb

De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle vælger at blive døbt som voksne, og en del unge bliver døbt før konfirmationen. Man skal være døbt for at blive konfirmeret.

Dåben er en del af en gudstjeneste

Dåben foregår på samme måde i alle kirker, for det meste ved en almindelig gudstjeneste. Nogle kirker arrangerer særlige dåbsgudstjenester. I nogle kirker bliver dåbsbarnet båret ind ved gudstjenestens begyndelse. I andre sidder dåbsfamilien i kirken sammen med resten af menigheden.

Hjemmedåb eller nøddåb

Hvis et spædbarn er meget sygt, og der er frygt for, at det kan dø, kan præsten tilkaldes for at forestå en hjemmedåb. Er barnet så sygt, at præsten ikke kan nå at komme, kan enhver person, som selv er døbt forestå en nøddåb.

Hvordan foregår dåben

Dåben er normalt en del af søndagens gudstjeneste, men kan også foregå ved særlige dåbsgudstjenester. Den lokale kirke beslutter på hvilket tidspunkt under gudstjenesten, dåben finder sted. I nogle kirker bliver dåbsbarnet båret ind ved gudstjenestens begyndelse. I andre sidder dåbsfamilien i kirken ved gudstjenestens begyndelse sammen med resten af menigheden. Selve dåben foregår på samme måde i alle kirker.

Kilde: folkekirken.dk