Navne og adresser Middelfart Provsti 2023

Provstikontorets adresse er: Brogade 9-11, 5500 Middelfart.

E-post middelfart.provsti@km.dk

Provstikontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14 eller efter aftale. Provstifuldmægtig Elsebeth Buhl Hededam, kan træffes på tlf. 6442 1070 eller e-post ehb@km.dk

Provstiudvalget
Formand Svend Aage Jensen, tlf. 6440 2030, e-post saj.strib@mail.dk
Næstformand Provst Peter Lind, tlf. 6441 0206, mobil  2024 1070, e-post pli@km.dk

 

Jørgen Hansen tlf. 6446 1791, e-post aj@ejbynet.dk
Gunnar Ravn Lorentsen, Fjelsted tlf. 6488 1223, (ikke medlem af menighedsråd), e-post h.lorentsen@gmail.com

Peter Brink, Gelsted
Gerda Enevoldsen, Kauslunde

Steen Dahlstrøm, Middelfart

Ole Daugbjerg, FØUH

Marie Krejberg, Middelfart, præsterepræsentant

 

Som Middelfart provstis menighedsrepræsentant til Fyens stifts stiftsråd er valgt:

 

Finn Poulsen tlf. 2342 2158, e-post fpo1234@gmail.com, Middelfart

 

Provstiets bygningssagkyndige
Arkitekt Jørgen Ganshorn, tlf. 6091 1200, e-post ganshorn@hotmail.dk

Provstiets revisor
PricewaterhouseCoopers, Herredsvej 32, 7100 Vejle, Tlf: 7921 2700

Provstiets personalerådgiver:

Hanne Asmind Rosendal, tlf. 30 43 10 80, mail: haro@km.dk

 

Menighedsrådsformændene

Asperup-Roerslev:  Marion Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com
Balslev: Hanne-Lis Christoffersen, tlf. 6446 1149, e-post hannelis@mail.dk
Brenderup-Indslev: Anders Krogsgaard, tlf. 61112795, e-post anderskrogsgaard@hotmail.com
Ejby: Karen Rose, tlf. 2146 4186, e-post karenrose@ejbynet.dk
Fjelsted-Harndrup: Sys Borcher Jørgensen, tlf. 6488 2494, e-post harndrupskov@gmail.com
Føns-Ørslev-Udby-Husby: Bent D. Sørensen, tlf. 8663 8781, e-post bds.husby@gmail.com
Gamborg: Finn Tønnesen, Tlf. 64 40 32 65, e-post Wiis@privat.dk
Gelsted: Kim Lund, tlf. 2614 6982, e-post h.k.lund@lund.mail.dk
Kauslunde: Finn Klerens, tlf. 2222 2277, e-post finn.@klerens.dk
Middelfart: Bit Jensen, tlf. 6441 9796, e-post nygade51@stofanet.dk
Nørre Aaby:  Poul Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com
Tanderup: Inger Jørgensen, tlf. 6478 1034, e-post inger-aksel@post.tele.dk
Vejlby-Strib-Røjleskov: Svend Aage Jensen, tlf. 6440 2030, e-post saj.strib@mail.dk

Kordegnen

Middelfart: Lars Brønserud, tlf. 6441 3336, e-post lbr@km.dk

Sognemedhjælperne

Middelfart:  Anette Rørmose Härle, tlf. 6441 3336, e-post arh@middelfartkirke.dk
Vejlby-Strib-Røjleskov: Kristine Zarina Nüchel, tlf. 6440 1198, e-post vsr_pastorat@mail.dk

Kontaktpersonerne

Asperup-Roerslev: Torben Mikkelsen, tlf. 6442 1424, e-post Torben.boege.mikkelsen@soc.regionsyddanmark.dk
Balslev: Jørgen Hansen, tlf. 6442 1784, e-post limosegaard@forum.dk
Brenderup-Indslev: Karin Hedegaard Larsen, tlf. 5129 6007
Ejby: Viggo Jensen, tlf. 6446 2170, e-post vj46@mail.dk
Fjelsted-Harndrup: Gunnar Ravn Lorentsen, tlf. 6488 1223
Føns-Ørslev-Udby-Husby: Joan Steffensen, tlf. 6442 3387, e-post joan@4kirker.dk
Gamborg: Bjarne Larsen, tlf. 6440 3090, e-post klab@profibermail.dk
Gelsted: Anne-Elizabeth Tjørnehøj, tlf. 6481 2022, e-post it@post.nordit.dk
Kauslunde: Inge Lodberg, tlf. 6441 2279, e-post inge.lodberg@privat.dk
Middelfart: Leif Aarup, tlf. 6029 9576, e-post nygade51@stofanet.dk
Nørre Aaby: Anders Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com
Tanderup: Georgina Bodo, tlf. 4354 3989, e-post georgina@sinobi.dk
Vejlby-Strib: Lydia Kragh-Hansen, tlf. 6440 1958, e-post lydiabent@profibermail.dk

Præsterne

Asperup-Roerslev: Gitte Bæhrentsen Lorentzen, tlf. 64481082 e-post gblo@km.dk
Balslev-Ejby: Jens Christian Rothmann, tlf. 6446 1120, jcr@km.dk
Brenderup-Indslev: Lars Højland, tlf. 6444 1066, e-post lah@km.dk
Fjelsted-Harndrup: MIchael Juul, tlf. 6488 1111, e-post miju@km.dk
Føns-Ørslev-Udby-Husby: Johanne Faarup, tlf. 6442 1624, e-post kimja@km.dk
Gelsted-Tanderup: Kim Jacobsen, tlf. 2160 7023, e-post dsn@km.dk
Kauslunde-Gamborg: Jette Rosendal, tlf. 6440 3121, e-post jela@km.dk
Middelfart: Jens Backer Mogensen, tlf. 6441 5322, e-post jbmo@km.dk, Marie Krejberg, tlf. 6441 0341, e-post mk@km.dk, Johanne Fårup, tlf: 6341 4333, jmf@km.dk, Peter Lind, tlf. 6441 0206, e-post pli@km.dk
Sygehuspræst: Inger Marie Bojesen, tlf. 6612 1773, e-post imb@km.dk
Overenskomst ansat præst: Dorthe Rudbeck, tlf. 6120 0848, e-post dilr@km.dk
Nørre Aaby: Anne Marie Krogh, tlf. 6442 2252, e-post amkk@km.dk
Vejlby-Strib-Røjleskov: Jes Rønn Hansen, tlf. 6440 1075, e-post jrh@km.dk
Bente Luise Toft, tlf. 6440 1466, e-post blft@km.dk

Organisterne

Asperup-Roerslev: Karen Folke Olsen, tlf. 2242 5211,
Balslev-Ejby:  Birgit Schledermann, tlf. 6443 2566, e-post schledermann44@gmail.com
Brenderup-Indslev:  Eva Møller Knudsen, tlf. 6591 3074, e-post eva.moeller.knudsen@gmail.com
Fjelsted-Harndrup: Lise Petersen, tlf. 6488 1022.
Føns-Ørslev-Udby-Husby: Helle Blinkenberg, tlf. 6442 2719, e-post helle@4kirker.dk
Gelsted-Tanderup: Lars Reinholt, tlf. 2123 1786, e-post larsreinholt@mail.dk
Kauslunde-Gamborg: Johanne Riis Diemer, tlf. 2211 1865.
Middelfart: Niels Anker Weldingh, tlf. 6441 3930, e-post naw@middelfartkirke.dk
Nørre Aaby: Peter Martin Møberg, tlf. 2721 6624, e-post pmmoeberg@gmail.com
Vejlby-Strib-Røjleskov: Birgitte Skovmand, tlf. 2181 6965, e-post vsr_organisten@mail.dk, Helle Sørensen, tlf. 3025 9053, e-post hellesorensen2009@hotmail.com

Graverne

Asperup-Roerslev: Dorte Hansen, tlf. 6342 7041 / 2139 5716, e-post graver@asperuproerslevkirker.dk
Balslev: Pia Janner, tlf. 3095 1617, e-post pia@balslevkirke.dk
Brenderup-Indslev: Kim Broholm Rasmussen, tlf. 4219 3201, e-post: graver@b-i-m.dk
Ejby: Helle Jørgensen, tlf. 2680 3122, e-post ejbykirke@mail.dk
Fjelsted: Lene Nielsen, tlf. 6488 1599, e-post fjelstedkirkegaard@direkte.org
Føns-Udby-Ørslev: Kirsten Bang Nielsen, tlf. 2539 7283, e-post kirsten@4kirker.dk
Gamborg: Jørn Rasmussen, tlf. 6440 3818, e-post kirk_en@live.dk
Gelsted-Husby: Tommy Rasmussen, tlf. 2341 0335, e-post graver.gelsted-husby@hotmail.dk
Harndrup: Anette Kej, tlf. 6488 1869, e-post harndrupkirke@mail.dk
Kauslunde: Anita Seiling, tlf. 2129 8074, e-post kauslunde-kg@mail.dk
Middelfart:  Leif Harder Sørensen, tlf. 6441 0926, e-post middelfart.kirkegaard@mail.dk
Nørre Aaby: Keld Lind, tlf. 6442 3375, e-post nr-aaby-kirkegaard@mail.dk
Vejlby-Strib: Jens Otto Nielsen, tlf. 2147 3897, e-post graverkontor@pastorat.dk
Røjleskov: Lise Hakala, tlf. 6440 1137, e-post roejleskovkirke@mail.dk
Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325, e-post tanderupkirke@hotmail.dk

Kirkesangerne

Asperup-Roerslev: Grete Havndrup, tlf. 6448 1572 e-post havndrup@dbmail.dk
Balslev-Ejby: Peder Christensen, tlf. 6442 1654, e-post balslevnorregaard@email.com
Brenderup-Indslev: Katrine Sundahl, Tlf. 6442 3911,  e-post m.sundahl@hotmail.com
Fjelsted-Harndrup: Jette Busse Rasmussen, tlf. 2896 0242 e-post jette_br@yahoo.dk
Føns-Udby: Helene Pedersen, tlf. 2461 5110, e-post helene@4kirker.dk
Gelsted: Birte Blum, tlf. 6449 1826
Husby-Ørslev: Jørgen Duus, tlf. 2440 4334, e-post duus@4kirker.dk
Kauslunde-Gamborg: Margit Anderson, tlf. 4059 0840
Middelfart: Kirkekor
Nørre Aaby: Heidi Aagaard Olsen, tlf. 2442 8490, e-post heidi@itkonsulenten.dk
Vejlby-Strib-Røjleskov: Ingelise Corfitz, tlf. 6440 2008
Anni Andersen, tlf. 4333 0483
Rigmor Petersen, tlf. 6440 1440
Bent Andersen, tlf. 6440 1208
Tanderup: Kirkekor.

Regnskabsførerne

Asperup-Roerslev:  Niels Just Petersen, tlf. 6448 1436, e-post kasserer@asperupkirke.dk
Balslev-Ejby og Middelfart: Norbert Grabbert, tlf. 6441 3336, e-post ng@middelfartkirke.dk
Brenderup-Indslev: Bogense provsti kontor i Søndersø
Fjelsted-Harndrup: Finn Nielsen, tlf. 6446 1450, e-post hviid@ejbynet.dk
Føns-Ørslev-Udby-Husby, Gelsted, Nørre Aaby og Vejlby-Strib-Røjleskov: Firmaet Ole Nielsen, tlf. 6449 1249, e-post gunvor@stenagergaard.net
Gamborg:
Kauslunde: Gerda Enevoldsen, tlf. 2829 2362, e-post gerdaenevoldsen@stofanet.dk
Tanderup: Inge Lise Hansen, tlf. 6443 1203, e-post liseorsbjerg@live.dk