Kirkegård

Kirke- og kirkegårdsudvalg:

Henning Karlby formand Mobil 2993 2808,

E-mail: karlby@privat.dk

Anders Krogsgaard,

Vivi Prip,

Niels Oehlenschlæger

 

Træffetider på Indslev kirkegård:

Personale træffes fast på Indslev kirkegård tirsdag og fredag i perioden april til oktober.
Aftale om møde på kirkegården i andet tidsrum kan aftales på tlf. 4219 3201

Personale v. kirkegårdene i Brenderup og Indslev:

Gravere
Brenderup kirke: Ledende graver Kim Broholm, kirkegårdskontoret tlf. 4219 3201
E-mail: graver@b-i-m.dk

Gravermedhjælper Jakob Hansen
Gravermedhjælper Brian Mogensen
Gravermedhjælper og kirketjener Eva Laulund Johannsen

Kirkeværge: Brenderup Kirke
Karen Jensen
Margaardvej 42
5580 Nr. Aaby
Tel. 30128661
karenjensen95@gmail.com

Kirkeværge: Indslev Kirke
Karen Jensen
Margaardvej 42
5580 Nr. Aaby
Tel. 30128661
karenjensen95@gmail.com

Kirkegårdsvedtægt og takster Indslev 2022

Kirkegårdsvedtægt og takster Brenderup 2022

Brenderup Kirkegaard

Sten på fællesplænen ved de ukendtes gravplads.

Stenen er en marksten givet af en landmand i Bro.

Ny kirkeklokke i Indslev

Der er i november måned 2014 opsat en ny klokke i Indslev kirke.

Kokken skal ringe til hverdag og med den gamle klokke til hjælp ved kirkelige handlinger.

Den skal indvies ved en festgudstjeneste den 22. marts, med deltagelse af biskop Tine Lindhart.

Klokkeinskription
“Hør jeg er Herrens tjenerinde. Jeg kalder de levende – jeg mindes de døde”

A.P.Møller og Chastine MC-Kinny Møllers fond til almene formål.