Kirkeblad

Redaktion:
Lars Højland (ansvarshavende red.)
Karin Hedegaard Larsen

Majbrit Sørensen

Ulla Kjær Petersen

Anders Krogsgaard

Indlæg til kirkebladet kan sendes pr. mail til Lars Højland, lah@km.dk