Hvem sidder i det nye menighedsråd

Liste over Menighedsrådsmedlemmer ved Brenderup – Indslev Sogne 2020-2024.

Formand:
Niels J. Oehlenschlæger, Strandgårdsvej 105 5464 Brenderup. Mobil: 23355117

Næstformand:
Henning Karlby, Rylevej 8, 5464 Brenderup. Mobil 2993 2808

Kontaktperson og Kasserer:
Karin Hedegaard Larsen, Altonavej 33, 5463 Harndrup  Mobil: 51296007 Mail: karinbjarne@mail.dk

Sekretær:
Majbrit Sørensen, Blokhusvej 10, 5464 Brenderup.

Øvrige medlemmer

Anders Krogsgaard, Bubbelvej 9, 5592 Ejby Mobil: 61112795 Mail: anderskrogsgaard@hotmail.com
John Engbjerg, Æblegyden 3, 5592 Ejby Mobil: 20959377
Vivi Prip, Stationsvej 58,B 5464 Brenderup
Ulla Kjær Petersen, Mosbækvej 3, 5464 Brenderup
Hans Berthel Jespersen, Æblegyden 6, 5592 Ejby

Personalerepræsentant:
Kim Broholm, tlf.42193201

Præst:
Lars Højland, Bubbelvej 79, 5464 Brenderup  Tlf.64441066, Mail: lah@km.dk

Suppleanter: