Brenderup-Indslev Menighedsråd

Møde nr.
Side nr.

Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. xx.yy.21 kl. 18.30

Punkt

Type og tid

Referat

1. Goddag og velkommen ved formanden – disponering af dagsorden ved mødeleder Anders.

Orientering 10 min.

2. Nyt fra formanden

Orientering 10 min.

3. Nyt fra præsten

Orientering 10 min.

4. Nyt fra Personalet
Kim giver kort beskrivelse af personalets ansættelser og overenskomst

Orientering 10 min.

5. Nyt fra kontaktperson

5 min.

6. Nyt fra Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Kim fortæller om de tanker det tidligere menighedsråd havde for kirkegården

Orientering 20 min.

7. Sognehus

Orientering 25 min.

Pause ca. kl. 20.00 – 20.15

15 min.

8. ca kl. 20.15:
Nyt fra kasserer:
Gennemgang af regnskab ved Michael

Orientering 45 min.

9. Nye datoer for “rystesammen dag” og for visionsdag

Beslutning 10 min.

10. Ny hjemmesideansvarlig

10 min.

11. Nyt fra gudstjeneste- og aktivitetsudvalget

Orientering 10 min.

12. evt.

?