Brenderup-Indslev Menighedsråd

Møde nr.
Side nr.

Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. 2.9.21 kl. 18.30

Punkt

Type og tid

Referat

 1. Velkommen ved formanden.
  Ordstyrer Vivi

Orientering 5 min.

 1. Orientering fra Formanden
  Næstformand:
  Visionsdagen: hvor mange timer/hele dagen. Ledelse af mødet?

Orientering 10 min.

3. Orientering fra præsten

Orientering 10 min.

4. Nyt fra personalet

Orientering 10 min.

 1. Nyt fra kontaktperson
  Menighedsrådets serviceniveau fremadrettet

45 min.

Pause

10 min.

 1. Nyt fra kasserer
  Kvartalsrapport

Orientering 15 min.

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg
  Sognehus

Orientering 20 min.

 1. Nyt fra Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg
  Har kirken mobilepay?

Orientering 15 min.

9. Vedtægter og forretningsorden

Diskussion og beslutning 30 min.

 1. PR-udvalg og Kirkebladsudvalg
  Skal PR-udvalg og Kirkebladsudvalg lægges sammen?
  IT og hjemmeside

Diskussion 5 min.
Orientering 10 min.

11. Vinduesvask i konfirmandstuen

Orientering og beslutning 5 min.

12. evt.

?