Konfirmation i Brenderup og Indslev

Konfirmation i Brenderup og Indslev Kirker Brenderup: Store Bededag fredag d. 5. maj 2023 26. april 2024, 16. maj 2025, 1.maj 2026, 23. april 2027, 12.maj 2028, 27. april 2029 ( altid Store Bededag eller lørdagen efter. Indslev: Søndag d. 7. maj 2023, 28.april 2024, 18.maj 2025, 3. maj 2026, 25. april 2027, 14. maj 2028, 29.…

Hvem sidder i det nye menighedsråd

Hvem sidder i det nye menighedsråd Liste over Menighedsrådsmedlemmer ved Brenderup – Indslev Sogne 2020-2024. Formand: Anders Krogsgaard, Bubbelvej 9, 5592 Ejby Mobil: 61112795 Mail: anderskrogsgaard@hotmail.com Næstformand: Niels J. Oehlenschlæger, Strandgårdsvej 105 5464 Brenderup. Mobil: 23355117 Kontaktperson og Kasserer: Karin Hedegaard Larsen, Altonavej 33, 5463 Harndrup  Mobil: 51296007 Mail: karinbjarne@mail.dk Sekretær: Majbrit Sørensen, Blokhusvej 10,…

Folkekirkens Coronatiltag

Folkekirkens Coronatiltag Folkekirkens Coronatiltag Vejledning fra biskopperne I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal…

Børnekonfirmander

Børnekonfirmander Igennem mange år har der været »juniorkonfirmander« i Brenderup-Indslev.  Der er en lov, som siger, at alle børn i hele landet skal have tilbuddet. På tredje eller fjerde klassetrin. Som minimum 2 lektioner om ugen i 10 uger. Det er ikke nødvendigvis præsten, som skal forestå undervisningen, og det er oplagt at flere sogne…

Det ny Folkekirken.dk

Det ny Folkekirken.dk Folkekirken.dk er stedet, hvor du kan indhente viden om folkekirken. www.folkekirken.dk Målet med det ny folkekirken.dk har været at skabe en alsidig hjemmeside: Den skal ikke alene give klare og korrekte oplysninger til medlemmerne. Den skal også være en kilde til viden og inspiration om tro, gudstjeneste, bøn, højtider og personlige mærkedage…

Navne og adresser Middelfart Provsti 2022

Navne og adresser Middelfart Provsti 2022 Provstikontorets adresse er: Brogade 9-11, 5500 Middelfart. E-post middelfart.provsti@km.dk Provstikontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14 eller efter aftale. Provstifuldmægtig Elsebeth Buhl Hededam, kan træffes på tlf. 6442 1070 eller e-post ehb@km.dk Provstiudvalget Formand Svend Aage Jensen, tlf. 6440 2030, e-post saj.strib@mail.dk Næstformand Provst Peter Lind,…